A pécsi székesegyház Nagyházas közössége létrejöttének 45. évfordulóját ünnepelték – a Magyar Kurír beszámolója

Október 7-én újabb legendás csapat, a pécsi székesegyházi plébánia Nagyházas közösségének tagjai találkoztak a Dóm Kőtárban egymással és a csoport egykori lelki vezetőjével, Bíró Lászlóval, aki arra buzdított: legyen feladatunk a hitet közvetíteni, és egymást felkarolva, amiben lehet, segíteni, nem beleállva az individualista gondolkodásba. Találjunk vissza abba a lelkesedésbe, ami valamikor bennünk volt, ahogy Ferenc pápa fogalmazott: „A testvériség ne párologjon el közülünk.” Ne építsünk lelki burkot magunk körül, figyeljünk egymásra!

Olvass tovább

Bíró László celebrált szentmisét és mondott homíliát a bátai Szent Vér-zarándoklaton

Az örök Isten emberré lett. Vére van. Megjelent a térben és időben, hús-vér ember lett az örök Ige. A Szent Vér ezt a jézusi identitást mutatja meg, erre emlékeztet minket. De a Szent Vér-ereklyében a felebaráti szeretet, az értünk kiontott vér, a másokért való lét titkát is ünnepeljük. Az ősegyház óta minden szentmisében elhangzik: „Ez az én vérem, mely sokakért kiontatik” (Lk 22,20). Ez a másokért való lét, ezért ezen a zarándoklaton arra a krisztusi meghívásra kell figyelnünk, mely szerint mi is merjünk egymásért való lét lenni, mert a létnek nincsen más értelme, mint hogy szerteszét ajándékozzuk.

Forrás: Magyar Kurír

Olvass tovább

A házasságről szóló videósorozat 5. része

A szülők örömmel, de egyben szorongással is újságolják, hogy kamaszodik a gyerek. A gyermeknek és a szülőnek sem egyszerű ez a helyzet. A fiatal látszólag bezárkózik, de valójában igényli a személyességet, a beszélgetéseket, hogy érezze szülei szeretetét, törődését, mert szeretné megosztani a gondolatait a szüleivel, de csak akkor, amikor éppen képes rá. Fontosak a spontán beszélgetések, amikor örömét, bánatát, adott esetben titkait is elmondja a szülőnek. Ajándékozzunk neki figyelmet! Ugyanakkor segítsünk megtalálni gyermekünknek a megfelelő kortárs közösséget, mert van pár év, amikor a baráti kör véleménye a mérvadó.

Olvass tovább

Bíró László püspök celebrált szentmisét a belvárosi főplébánia megalapításának 975. évfordulóján

A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-Főplébánia-templom közössége idén ünnepli alapításának 975. évfordulóját. Augusztus 14-én, Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. Koncelebrált Osztie Zoltán, a templom plébánosa, valamint Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apát és piarista szerzetesek.

Olvass tovább

A házasságről szóló videósorozat 4. része

Nagy öröm az egész családnak, amikor megérkezik a várva várt gyermek, unoka. Fontos azonban, hogy a szülői feladatok teljesítése mellett ne feledkezzünk el házastársunkról, ápoljuk házasságunkat.
Örüljünk együtt a gyermeknek és bölcsen vonjuk be a nagyszülőket az unokák körüli teendőkbe, hogy jusson időnk házastársunkra is.

Olvass tovább

A házasságről szóló videósorozat 3. része

Nagy ajándék, amikor megtudja a házaspár, hogy az Isten életet ajándékozott nekik. Boldog szakasza a házasságnak az első gyermek érkezése: figyeljünk a születendő gyermekre, de ne hanyagoljuk el a már megszületett házasságot sem. A várandósság lefoglalja a házaspárt, az édesanyát, édesapát egyaránt, ezért újra meg kell tanulniuk a gyermekvárás ideje alatt az egymásra figyelést. Az új élethelyzetben sem szabad elfelejtenünk a házasságot, az egymásra figyelést, az én-te beszélgetést.

Olvass tovább

Püspök atya és közössége, a CsüCsop hétvégi lelkigyakorlaton ünnepelte kettős jubileumát

Püspök atya és az egykori budapesti egyetemista hittanos közösségéből kinőtt Csütörtöki Csoport közel 200 tagja ünnepelte a CsüCsop 25 éves jubileumát és lelki vezetőjének 70. születésnapját, a Covid-járvány miatt megkésve. Vácon, a hétvégi lelkigyakorlat keretében előadást tartott még a házigazda Marton Zsolt megyéspüspök, és rövid tanúságtételekkel gazdagították az együttlétet a közösség egykori papnövendék segítői, valamint három jezsuita atya. Az eseményről (87) fényképes tudósítást közölt a Magyar Kurír, az Új Ember, interjú hangzott el a Kossuth Rádió „Tanúim lesztek” c. műsorában. Linkek a „Tovább olvasom” gombra kattintva.

Olvass tovább

Növekedés a házasságban

Püspök atya elmélkedése a családról, amely a rádió magazinjának februári számában jelent meg. A rádióban „OTTHON A CSALÁDBAN A szeretet öröme – Beszéljünk a családról!” címmel kéthetente szombaton jelentkező műsorban lehet találkozni Püspök atya gondolataival.

Olvass tovább

Pálos konfráter, a rend tiszteletbeli tagja lett Bíró László püspök Boldog Özséb ünnepe alkalmából. A Magyar Kurír tudósítása

A hagyomány szerint a pálos rendet megszervező Esztergomi Boldog Özséb ünnepéhez kapcsolódóan január 18-án rendezték meg Márianosztrán a hagyományos Boldog Özséb-napot. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök volt. Az ünnepen két új taggal bővült a magyarországi konfráterek közössége, és átadták „A Rend Barátja” elismerést is.

Olvass tovább

„A remény elveszi a félelmet” – Születésnapi interjú Bíró László püspök atyával

„A fölfele tekintés lényeges feladatunk, hogy emberek tudjunk maradni az embertelenségben. Mert ha nem tudunk fölfele tekinteni, akkor marad az egysíkúság, a laposság, a pesszimizmus. Az alagút vége horizontálisan nem látszik, de ha van „fönt”, akkor mégis megmarad a remény. Nem szabad ezt a reményt elengedni; a reményt, ami az élő istenkapcsolatból nő ki. Azt gondolom, most az összetartás és a reménynek az ébren tartása a legfontosabb feladataink.”

Olvass tovább

„Özvegy Hétvége” Pécsen – Püspök Atya a szervező team papi résztvevője volt (interjú)

A Házas Hétvége az Özvegyeknek címmel megtartott három nap segít a társa elvesztésével elmagányosodott házasemberben tudatosítani, hogy nincs egyedül. Ezért megmutatjuk számára, milyen kapcsolati háló veszi körbe őt. Tisztában vagyunk azzal, hogy magányt élnek meg a gyász miatt, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a magány nem egyenlő az egyedülléttel, hisz körbeveszi őket a korábbi kapcsolati rendszer. Ez pedig egy védőháló, mely megtart. Ez az első, amire igyekszünk rámutatni. – nyiltkozta a Magyar Kurír újságírójának Bíró László

Olvass tovább