30 évvel ezelőtt, májusban szentelték püspökké Bíró Lászlót

A korábbi pécsi egyházmegyés lelkipásztort a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki, majd püspökké szentelési szertartását 1994. május 21-én tartották Kecskeméten. A jubileumi év kapcsán dr. Schmelczer-Pohánka Éva, a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár vezetője készített összefoglaló írást az egyházmegye honlapjára.

Olvass tovább

Szekszárdon, püspöktársaival ünnepelt aranymisét Bíró László

Mayer Mihály nyugalmazott megyéspüspök pappá szentelésének 60. és püspökké szentelésének 35. évfordulóját, valamint Bíró László nyugalmazott tábori püspök pappá szentelésének 50. és püspökké szentelésének 30. évfordulóját hálaadó szentmisén ünnepelték május 12-én Szekszárdon, az Urunk Mennybemenetele templomban, ahol a liturgia meghívott szónoka dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita volt. A Pécsi Egyházmegye honlapján részletes tudósítás olvasható, gazdag képgalériával.

Olvass tovább

A „CsüCsop ÁT” munkatalálkozója Püspök atyánál

Püspök atya a Csütörtöki Csoport jövő őszi nagy jubileumát kezdte előkészíteni elő a közösség Állandó Tanácsával április 13-án. A találkozón szokás szerint szentmise és hogy-vagy-kör előzte meg a műhelymunkát. A tervek szerint a CsüCsop 2025 októberében ünnepli majd létrejöttének 30. évfordulóját, és tagjai püspök atya kérésére az ő idei jubileumairól is ekkor emlékeznek meg közösen, nagy létszámú, családos, mégis családias formában, teret adva a személyességnek is.

Olvass tovább

A betegség hasznos munka, felajánlhatjuk másokért

Püspök atya szerint „maga a betegség tevékenység, amellyel hasznot hajthatunk. Jól emlékszem, amikor az öreg Cserháti József pécsi püspök úr annak idején ment be a kórházba, én pedig mint a titkára kísértem. Felsorolt nekem három nevet, és azt mondta: ,Laci, ezt a szenvedést most fölajánlom ezért a három papért.’ Ilyen lélekkel vonult be a klinikára.” A teljes interjú megjelent az Új Ember február 11-i számában.

Olvass tovább

Püspök atya gondolatai Baján

Bíró László az Évközi 3. vasárnapon homíliát mondott az olvasmányokról, majd kiselőadást tartott a szentségi házasságról, a családias egyházról és az egyházias családról, az ünnepek, rituálék, valamint a kommunikáció fontosságáról. Kattintson a „Tovább olvasom” gombra, majd kattintson püspök atya fotójára a hanganyag lejátszásához!

Olvass tovább

Előadás a sebekről, a sebzettség értékéről

Az elváltakat segítő, 25 éves AVE-szolgálat jubileumán a sebekről szólt előadásában Bíró László püspök, amelyek értékesek is. A sebek sokkal inkább Jézus identitásához tartoznak, mint az arca – idézte fel XVI. Benedek pápa tanítását.

Olvass tovább

A pécsi székesegyház Nagyházas közössége létrejöttének 45. évfordulóját ünnepelték – a Magyar Kurír beszámolója

Október 7-én újabb legendás csapat, a pécsi székesegyházi plébánia Nagyházas közösségének tagjai találkoztak a Dóm Kőtárban egymással és a csoport egykori lelki vezetőjével, Bíró Lászlóval, aki arra buzdított: legyen feladatunk a hitet közvetíteni, és egymást felkarolva, amiben lehet, segíteni, nem beleállva az individualista gondolkodásba. Találjunk vissza abba a lelkesedésbe, ami valamikor bennünk volt, ahogy Ferenc pápa fogalmazott: „A testvériség ne párologjon el közülünk.” Ne építsünk lelki burkot magunk körül, figyeljünk egymásra!

Olvass tovább

Bíró László celebrált szentmisét és mondott homíliát a bátai Szent Vér-zarándoklaton

Az örök Isten emberré lett. Vére van. Megjelent a térben és időben, hús-vér ember lett az örök Ige. A Szent Vér ezt a jézusi identitást mutatja meg, erre emlékeztet minket. De a Szent Vér-ereklyében a felebaráti szeretet, az értünk kiontott vér, a másokért való lét titkát is ünnepeljük. Az ősegyház óta minden szentmisében elhangzik: „Ez az én vérem, mely sokakért kiontatik” (Lk 22,20). Ez a másokért való lét, ezért ezen a zarándoklaton arra a krisztusi meghívásra kell figyelnünk, mely szerint mi is merjünk egymásért való lét lenni, mert a létnek nincsen más értelme, mint hogy szerteszét ajándékozzuk.

Forrás: Magyar Kurír

Olvass tovább

A házasságről szóló videósorozat 5. része

A szülők örömmel, de egyben szorongással is újságolják, hogy kamaszodik a gyerek. A gyermeknek és a szülőnek sem egyszerű ez a helyzet. A fiatal látszólag bezárkózik, de valójában igényli a személyességet, a beszélgetéseket, hogy érezze szülei szeretetét, törődését, mert szeretné megosztani a gondolatait a szüleivel, de csak akkor, amikor éppen képes rá. Fontosak a spontán beszélgetések, amikor örömét, bánatát, adott esetben titkait is elmondja a szülőnek. Ajándékozzunk neki figyelmet! Ugyanakkor segítsünk megtalálni gyermekünknek a megfelelő kortárs közösséget, mert van pár év, amikor a baráti kör véleménye a mérvadó.

Olvass tovább

Bíró László püspök celebrált szentmisét a belvárosi főplébánia megalapításának 975. évfordulóján

A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-Főplébánia-templom közössége idén ünnepli alapításának 975. évfordulóját. Augusztus 14-én, Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be koncelebrált szentmisét. Koncelebrált Osztie Zoltán, a templom plébánosa, valamint Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apát és piarista szerzetesek.

Olvass tovább

A házasságről szóló videósorozat 4. része

Nagy öröm az egész családnak, amikor megérkezik a várva várt gyermek, unoka. Fontos azonban, hogy a szülői feladatok teljesítése mellett ne feledkezzünk el házastársunkról, ápoljuk házasságunkat.
Örüljünk együtt a gyermeknek és bölcsen vonjuk be a nagyszülőket az unokák körüli teendőkbe, hogy jusson időnk házastársunkra is.

Olvass tovább

A házasságről szóló videósorozat 3. része

Nagy ajándék, amikor megtudja a házaspár, hogy az Isten életet ajándékozott nekik. Boldog szakasza a házasságnak az első gyermek érkezése: figyeljünk a születendő gyermekre, de ne hanyagoljuk el a már megszületett házasságot sem. A várandósság lefoglalja a házaspárt, az édesanyát, édesapát egyaránt, ezért újra meg kell tanulniuk a gyermekvárás ideje alatt az egymásra figyelést. Az új élethelyzetben sem szabad elfelejtenünk a házasságot, az egymásra figyelést, az én-te beszélgetést.

Olvass tovább