Cikkek ebből az évből: 2014

Velünk az Isten! – püspök atya újévi köszöntője (2015)

Az emlékké váló múltat
az Úr változtassa áldássá!

Hívom a családokat 2014. december

A statisztikák azt mutatják, hogy a házasságkötések száma csökken, a megkötött házasságok közül pedig egyre több végződik néhány éven belül válással. Az egyéb, a házasságnál eleve bomlékonyabb párkapcsolatok esetében a termékenység is alacsonyabb, az így létrejött család még könnyebben esik szét. Ferenc pápa így ír erről: „A család – mint minden közösség és társadalmi kapcsolat – mély kulturális válságon megy keresztül. A család esetében a kapcsolatok törékenysége különösen súlyos következményekkel jár, mert a társadalom alapvető sejtjéről van szó; a család az a hely, ahol meg lehet tanulni a különbözőségben való együttélést, a másokhoz tartozást, és ahol a szülők átadják a hitet gyermekeiknek.” (EG 66).

Köz-szolgálat – és ami mögötte van: hit, család, küldetés

Nagy érdeklődés mellett tartotta meg őszi országos konferenciáját a Keresztény Demokrata Fórum egyesület a budapesti Párbeszéd Házában, 2014. november 8-án „Köz-szolgálat – és ami mögötte van: hit, család, küldetés” címmel.

Családkongresszust tartottak Máriabesnyőn – VIDEÓVAL

„Legyünk örvendező keresztények, akik vonzóvá tudják tenni a család értékét” – fogalmazott Bíró László püspök a családpasztorációval foglalkozó papok, világiak és házaspárok november 13-15. között tartott 21. családkongresszusán Gödöllő-Máriabesnyőn.

„Semmi sem győzhet, csak az igazság, semmi sem boldogíthat, csak a szeretet” – e Szent Ágostontól kölcsönzött mottóval rendezte meg 21. családkongresszusát a gödöllő-máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban a Magyar Katolikus Családegyesület. A jelmondat arra hívja fel a figyelmet, hogy keressük az igazságot és a családok boldogságához vezető utat – fogalmazta meg Bíró László családreferens püspök.

Konferencia a Párbeszéd Házában

,,Köz-szolgálat – és ami mögötte van: hit, család, küldetés” címmel a Keresztény Demokrata Fórum egyesület konferenciát rendez november 8-án, szombaton a Párbeszéd Házában (1085 Budapest, Horánszky u. 20.)

Hívom a családokat 2014. november

A megbocsátás az igazságosság és az irgalmasság cselekedete, amellyel a megbántott eltekint az őt jogosan megillető teljes erkölcsi és/vagy anyagi jóvátételtől, és a maga részéről helyreállítja a megsérült vagy megszakadt kapcsolatot. A megbocsátás jogos követelésről való lemondás, mellyel a sértett v. megkárosított fél a vétkesnek elengedi a jóvátételt, ill. szándékosan nem tartja számon a sértést.

Családkongresszus Máriabesnyőn, november 13-15-én – meghívó

“Semmi sem győzhet, csak az igazság, semmi sem boldogíthat, csak a szeretet.”

Ezzel a mottóval rendezik meg november 13. és 15. között a 21 családkongresszust Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban (2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucínusok tere 3).

Hívom a családokat 2014. október

Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!

Ha az ember egyik-másik szerve megbetegszik, károsodik egészsége. De vajon elegendő-e az emberi egészséghez az, ha minden szerve egészséges? A szervek egészségéhez elegendő-e, ha mindegyik csupa egészséges sejtből áll? Működhet-e tökéletesen a szervezet, ha a mégoly egészséges szervek működését semmi sem hangolja össze? A társadalom alapsejtje a család. Elegendő-e az egészséges társadalom kialakulásához az, ha csupa egészséges családból áll. „Az egész több mint a rész, és több a részek egyszerű összegénél. Tehát ne ragadjunk le szűklátókörűen saját környezetünk rész-kérdéseinél.”– mondja Ferenc pápa. (EG 235) Globalizálódó világunkban figyeljünk más országok és földrészek kultúrájára, életmódjára, anélkül, hogy megtagadnánk azt, ami a miénk, amibe belenőttünk.

Családpasztorációs papi találkozó – “a házasság célja, a személyes kapcsolat”

A házasság szentsége és lelkisége, a családok életét meghatározó társadalmi, gazdasági környezet, a pasztoráció konkrét kérdései – ezekkel a témákkal foglalkozott a családpasztorációs papi találkozó, melyet Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnöke hívott össze Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban. Mintegy hatvan pap és szerzetes találkozott egymással szeptember 22. és 24. között.

Hívom a családokat 2014. szeptember

Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!

Mai életünket nem nevezhetjük békésnek, állandó küzdelemben, harcban élünk. Szóhasználatunk is ehhez igazodik: megküzdünk a mindennapi kenyérért, a munkalehetőségért, az iskolai végzettségért, kiharcoljuk a jobb lakáskörülményeket, legyőzzük vetélytársainkat, átverekedjük magunkat akadályok sokaságán, hogy családot alapíthassunk. Mindig újabb és újabb nehézségekkel találkozunk, konfliktusok között kell lavíroznunk, a béke, a nyugalom legfeljebb rövid időszakokra válik osztályrészünkké. Ugyanakkor a szíve mélyén minden ember békére, boldogságra vágyik, a békével pedig összefügg a boldogság: „Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.” (Mt 5,9)