Cikkek ebből az évből: 2016

“Krisztus velünk és előttünk jár” – újévi köszöntő 2017

Krisztus velünk és előttünk jár. Vezetni szeretne bennünket, mind a történelemben, mind személyes életünkben, mind közösségi életünkben.

Krisztus vezet, velünk van minden nap. Ez feladat is számunkra. Nem elég olykor-olykor figyelni rá, amikor éppen szükségem van segítségére. Minden nap ott a lehetőségem, hogy találkozzam vele, hogy figyeljek az Ő intésére, parancsaira, hogy eljussak, ahogy Ő kéri, a szüntelen imádságig, vagyis a szüntelen ráirányultságig.

Krisztus velünk van a világ végezetéig. A világ nem áll fenn örökre, mi nem hiszünk a reinkarnációban, mi a Bibliával valljuk, a világnak kezdete és vége van. Van „utolsó nap”. Ez komoly kihívás: Felelősséggel éld az új esztendő minden napját!

Hívom a családokat 2016. december

A szerelmesek szépnek találják egymást, hosszan nézik, csodálják a másik szemét, haját, mosolyát. A másik szépsége örömöt okoz, és öröm az is, ha a szeretett személy szóvá teszi a másik szépsége feletti örömét. A szeretet esztétikai élménye fejeződik ki abban a tekintetben, amely a másikat önmagáért nézi akkor is, ha öreg, beteg vagy érzékileg nem vonzó. E szemlélődő szeretet örömét ápolni kell. Sok házasságban azonban egyre kevesebb idő jut egymás szemlélésére, és a házastárs szépségének dicsérésére. Sebek és válságok fakadnak abból, ha elmulasztjuk egymás szemlélését, ha észre sem vesszük, hogy házastársunk nekünk akar tetszeni. A szeretet megnyitja a szemet, és mindenen túl megláttatja, hogy a szeretett társ szépségét is nekünk akarja ajándékozni, szépségével is nekünk akar örömet okozni. (vö. AL 128, 129)

3G nap – 2016-ban is

A nagyszülők a jövő és a remény generációja, tapasztalatuk értékes kincs. A nézeteltérések falait pedig Isten sokszor a párbeszéd által dönti le – hangzott el Bíró László püspök biztatása a hagyományos „3G”, azaz háromgenerációs napon, amelyre 2016-ban a Bakáts téri Szt. Ferenc plébánián került sor november 19-én.

Hívom a családokat 2016. november

A házasság olyan barátság, amely magába foglalja a szenvedély sajátosságait, de mindig az egyre inkább stabil és intenzív egység felé irányul. Mert nem csupán az életadásra alapíttatott, hanem arra is, hogy a házastársak kölcsönös szerelme helyes módon jusson kifejezésre, fejlődjön és érlelődjön. Az egy férfi és egy nő közötti különleges barátság a teljességre törekvés jellegével bír, amely csak a házastársi egységben valósul meg. (vö. AL 125) A házastársak befogadják és értékelik a másik által képviselt nagy értékeket. Ilyen érték a például szépség is, ami nem azonos a másik testi vagy pszichés varázsával, de megérezteti egymás személyisége szakralitásának ízlelését anélkül, hogy feltétlenül birtokolni akarnák őt. A fogyasztói társadalomban az esztétikai érzék elszegényedik, ezért kialszik az öröm. Minden csak azért van, hogy megvegyük, birtokoljuk és elfogyasszuk, még a személyek is. Ezzel szemben a gyengédség annak a szeretetnek a megnyilvánulása, amely megszabadít a birtoklás önző vágyától. Arra tanít, hogy mérhetetlen tisztelettel és bizonyos félelemmel álljunk meg a másik személy előtt, nehogy kárt tegyünk benne vagy megfosszuk a szabadságától. A gyengéd szeretet megtanít szemlélni és értékelni azt, ami a személyiségében szép és szent, ami túl van a szükségleteinken. A gyengéd szeretet lehetővé teszi, hogy mindig egymás javát keressék, akkor is, ha a másik rosszkedvű, ha távol van, ha haragszik, ha bármiért épp most nehéz elviselni. Ebből a gyengéd szeretetből fakad a tett, az ajándékozás, és ez az öröm forrása. (vö. AL 127)

Ne krízisről beszéljünk, hanem a szeretet öröméről! – Családkongresszus Máriabesnyőn. A Magyar Kurír beszámolója

November 10. és 12. között rendezték a 23. családkongresszust a máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban. A résztvevők Bíró László családreferens püspök vezetésével azt vizsgálják, milyen helyzetben vannak a magyar családok és milyen erőforrásokra támaszkodhatnak.

További részletek és fotók a Magyar Kurír oldalán érhetők el

A Magyar Katolikus Családegyesület összefoglalója személyes beszámolóval és előadói prezentációkkal itt tekinthető meg

Hívom a családokat 2016. október

A családpasztorációnak meg kell mutatnia, hogy a család evangéliuma válasz az emberi személy legmélyebb vágyaira: méltóságára és a kölcsönösségben, a közösségben és a termékenységben való teljes kiteljesedésére. Nem az előírások puszta ismertetéséről van szó, hanem az értékek bemutatásáról, ezzel válaszolva a napjainkban még a leginkább szekularizált országokban is jelentkező értékek iránti vágyra. Szükség van az igazi családi életet akadályozó, a hátrányos megkülönböztetést, a szegénységet, a kirekesztést és az erőszakot előidéző kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági körülmények, valamint a túlzott piaci logika ellen bátran tiltakozó evangelizációra, a társadalmi intézményekkel folytatott párbeszédre és együttműködésre. Ebben nagyon fontos a keresztényként kulturális és szociálpolitikai területeken tevékenykedő világiak közreműködése.
(vö. Amoris Laetitia 221)

Másodszor is: „JÓ Tábor”! Családos nyári lelkigyakorlat – KÉPGALÉRIÁVAL

2016-ban Piliscsaba adta a helyszínt a – második – JÓ Tábornak, amelyben az előző évi hagyományokat folytatva, tíz-tizenkét család gyűlt össze és töltött együtt négy napot gyermekeivel és segítőikkel, hogy épüljenek lelkiekben, erősítsék házasságaikat és a közös programok, étkezések, kikapcsolódás közben megújítsák a régi hittanos baráti, testvéri kapcsolatokat. Mindebben idén is segítségükre volt Bíró László püspök atya, Hugyecz János gödöllői plébános és Sipos Zsolt kecskeméti lelkigondozó.

Hívom a családokat 2016. szeptember

A 2014-es és 2015-ös püspöki szinódusokon alapos és színes kép rajzolódott ki az egész világ családjainak valóságáról. Az antropológiai-kulturális környezet változása hatással van az élet minden vetületére. Az egyre jobban elhatalmasodó individualizmus eltorzítja a családi kötelékeket, mert a családtagok saját vágyaikat abszolút értéknek tekintve csak saját magukkal törődnek. A birtoklás és az élvezet mérhetetlenül individualista kultúrája által keltett feszültségek türelmetlenséget és erőszakot szülnek a családokon belül. Ehhez járul hozzá a jelenlegi élet ritmusa, a stressz, a munka világa és a társadalom szerveződése. Ezek olyan kulturális tényezők, melyek veszélybe sodorják a tartós, hosszútávra szóló döntések lehetőségét.

Hívom a családokat 2016. augusztus

Mindannyian sebzett szívűek vagyunk, megsebesültünk és hordozzuk szívünk sebeit. A saját családunkon belül kapott sebek a legfájdalmasabbak ugyan, ezek azonban a családon belül gyógyíthatók a legjobban. A házasságban adódhatnak nézeteltérések, konfliktusok, válságos helyzetek. Sokan vannak, akik a válság feloldására nem látnak más lehetőséget, mint a válást. Figyelmen kívül hagyják, hogy az egyik leghatékonyabb válságkezelő eszköz a megbocsájtás. Ahhoz, hogy egy párkapcsolat házassággá váljon, a feleknek legalább két helyzetben kell egymásra kimondaniuk az igent: esküvőjük pillanatában és valahányszor egymásnak megbocsátanak. Minden kisebb és nagyobb csalódás után a másikra kimondott igennel Jézust követjük, aki sokszor, hetvenszer hétnél is többször megbocsátott.

Indulása huszadik évfordulóját ünnepelte a MÉCS – a Magyar Kurír beszámolója

Hatszáz fős, háromnapos családi rendezvénnyel adtak hálát az elmúlt húsz évért a MÉCS-közösségekhez tartozó házaspárok, fiatalok és papok Bíró László püspök lelkivezetésével.