Category Archives: Köszöntők

Bíró László püspök atya újévi köszöntője a harkányi kórházból

Szeretett Olvasóim!

Éppen a mai nappal kezdem nyolcadik hetemet a kórházban. A lábamat műtötték.

Ez a sajátos helyzet tisztulással ajándékozta meg az embert. Amikor lidércként lebegett előttem, hogy esetleg levágják lábamat, egy biztos reményem volt: az emberrel semmi más nem történik, csak Isten akarata. Isten akarata pedig nem ellenség. Ugyanezen tájt olvastam Lisieux-i Szent Teréz gondolatát, miszerint Isten atyánk és anyánk. Ő abban látja örömét, hogy térdére ülünk, és odahajolunk szívéhez.

“Krisztus velünk és előttünk jár” – újévi köszöntő 2017

Krisztus velünk és előttünk jár. Vezetni szeretne bennünket, mind a történelemben, mind személyes életünkben, mind közösségi életünkben.

Krisztus vezet, velünk van minden nap. Ez feladat is számunkra. Nem elég olykor-olykor figyelni rá, amikor éppen szükségem van segítségére. Minden nap ott a lehetőségem, hogy találkozzam vele, hogy figyeljek az Ő intésére, parancsaira, hogy eljussak, ahogy Ő kéri, a szüntelen imádságig, vagyis a szüntelen ráirányultságig.

Krisztus velünk van a világ végezetéig. A világ nem áll fenn örökre, mi nem hiszünk a reinkarnációban, mi a Bibliával valljuk, a világnak kezdete és vége van. Van „utolsó nap”. Ez komoly kihívás: Felelősséggel éld az új esztendő minden napját!

“Ne féljetek! Tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat!” – püspök atya újévi jókívánsága (2016.)

Tisztelt Látogatók!

Az előttünk álló esztendőt Ferenc pápánk az Irgalmasság Rendkívüli Szent Évévé tette. Az egyik főpapi levél Szent II. János Pál pápát idézi: „Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat! Aki Krisztusnak ajtót nyit, annak a szíve testvére felé sem maradhat zárt vagy közömbös.”

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott új esztendőt!

Testvéri köszöntéssel és imádsággal:

Bíró László
püspök

Velünk az Isten! – püspök atya újévi köszöntője (2015)

Az emlékké váló múltat
az Úr változtassa áldássá!

Püspöki köszöntő (2014. július 2.)

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntelek honlapomon, amelyet 2014 nyarán, Sarlós Boldogasszony ünnepén indítunk útnak. Jelzésértéket szánunk e nap kiválasztásának, hiszen az ünnep latin neve: Visitatio, azaz látogatás, Szűz Mária látogatása, találkozása Erzsébettel.

Ezen az ünnepen a Szűzanya sietve indul a hegyeken át idős rokonához, Erzsébethez. Az angyali üdvözlet megtörtént. Valami megfoghatatlan, mély Istenélmény él a Szűzanya szívében. Jó lenne elcsendesednie, de nem teheti. Sietve indul. Ferenc pápa az egyik egyházatyát idézve mondja:

„A Szentlélek nem tűri a lassúságot.”