tábori püspök

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke

Születési helye, ideje: Szekszárd, 1950. október 31.

A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd a Győri Hittudományi Főiskolán folytatott filozófiai és teológiai tanulmányokat. 1974. június 23-án szentelték pappá Szekszárdon. Húsz éven át a Pécsi egyházmegye szolgálatában állt.

1974–1977-ig segédlelkész Mágocson, 1977-ben káplán Szigetváron. 1977–1978-ban káplán a Pécsi székesegyházban, közben 1978-ban szentszéki jegyző.

1980–1989-ig püspöki szertartó és titkár, közben 1983-ban az Egyházmegyei Hivatásgondozó Bizottság moderátora. 1989–1994-ig a Pécsi székesegyház plébánosa, közben 1990-ben püspöki bírósági helynök, 1991-ben mesterkanonok és 1994-ben teológiai tanár.

1994. április 18-án II. János Pál pápa Castra Galbae-i címzetes püspökké és kalocsa–kecskeméti segédpüspökké nevezte ki. 1994. május 21-én szentelték püspökké a kecskeméti Társszékesegyházban, majd 1994. június 1-jétől 1995. augusztus 1-jéig a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye helynöke volt. Emellett 1995–2000-ig a Főegyházmegyei Szinódus koordinátori feladatait is ellátta.

1995. augusztus 15-től 2008. december 31-ig a budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora és az Egyetemi templom igazgatója.

2009. január 9-től tábori püspök.

1994-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke.

2003-tól 2004-ig az MKPK Hitoktatási Bizottságának elnöke, ezt követően e testület, 2016-tól pedig a Hittani Bizottság tagja.

 

 

Püspöki jelmondata

Tecum pro te (Veled, érted).

Elismerései

2012. március 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta.

2015 májusában az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható Pro Familiis (A családokért) díjat vehetett át.

2017. november 3-án a Mindszenty Társaság tagjai  Mindszenty-emlékéremmel ismerték el munkásságát, szolgálatát.

2019. augusztusában szülővárosa, Szekszárd díszpolgára, szeptemberben a Széchenyi Társaság díjazottja lett.

2020. márciusában Esterházy-díjjal tüntette ki a Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság.

 

Bíró László több, a családdal foglalkozó publikáció szerzője.