Hívom a Családokat 2019. június

Nem könnyű a mai világ eszmei zűrzavarában egy fiatalnak sorsdöntő kérdésekben dönteni. Az ipari-gazdasági élet olyan átalakulásban van, amelynek sem az irányát, sem a végkifejletét nem lehet látni. Hogyan tudná egy érettségiző fiatal átlátni, hogy milyen pályán tudná sikerrel megállni a helyét, amikor még azt sem lehet tudni, hogy egy-egy szakterület hova és hogyan fejlődik? Sokszor a szülők sem sokat tudnak segíteni, ők sem láthatják át az elszabadult fejlődést.

Hívom a Családokat 2019. május

Amikor két keresztény fiatalban fellobban az egymás iránt érzett szeretet lángja, megérzik azt is, hogy ezt a lángot Isten szeretete táplálja. Istenre figyelve megértik üzenetét is: legyen a férfiból és a nőből egy test, egy élet. A házasság szentsége azután Isten kegyelmével öleli át szerelmüket. Isten üzenete a biztos kiindulópont: akik az üzenetet követik, tudják, hogy nincs félnivalójuk, hogy együtt minden gondon, nehézségen úrrá lesznek, Isten mindig velük lesz.

Mindennapos áldozatvállalás Krisztus szeretetéből táplálkozva – Interjú Bíró László tábori püspökkel

A Tábori Lelkészi Szolgálat és a Katonai Ordinariátus egyházi mandátuma mindazokhoz szól, akik a Magyar Honvédségben katonaként, honvédelmi alkalmazottként vagy kormánytisztviselőként teljesítenek szolgálatot. Ebbe a körbe az ő családtagjaik is beletartoznak, mint ahogy a honvédség nyugdíjasai is. Szép példái mindennek azok a családi, rokoni körben megtartott szentségi alkalmak, amikor a megélt hittel találkozunk a katonák házasságkötésekor, gyermekeik keresztelésénél, elsőáldozásánál, bérmálásánál. Reményteljes öröm számomra, hogy a honvédségben nyolc évvel ezelőtt el tudtuk indítani a család- és házasságerősítő hétvégét. A családpasztoráció szép példája a katonaszülők gyermekei számára 2004 óta megrendezett természetvédelmi tábor, a szavalóversenyünk és a Mikulás-ünnepségünk is

Hívom a családokat 2019. április

Már túl voltak a harmadik jegyes-beszélgetésen, amikor az egyik menyasszony a beszélgetéseket vezető plébánoshoz fordult: Kedves Atya, ugye tudja, hogy mi mind a ketten megkeresztelt katolikusok vagyunk, én gyerekkorom óta templomba járó vagyok, voltam elsőáldozó, meg is vagyok bérmálva, vőlegényem azonban még nem volt elsőáldozó sem. A múltkori beszélgetésen Atya nagyon határozottan buzdított mindnyájunkat, hogy szentmise keretében legyen az esküvőnk. Vőlegényem ugyan hajlandó lenne részt venni a szentmisén, de ha ő az egyik főszereplő, és nem járul szentáldozáshoz, az furcsa, felemás dolog lenne. Nem zárkózik el attól sem, hogy elsőáldozó is legyen, de az idő ehhez már nem elég, meg különben is, most a házasságra készülünk, ne keverjük össze a két dolgot.

Az
Eucharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcspontja.
Csodálatos, sokoldalú misztérium, a világosság, a hit, Krisztus
áldozatának és jelenlétének misztériuma. Addig, ameddig az
anyagi világ, a biológiai és fizikai valóság felől akarjuk
megközelíteni, nem fogjuk megérteni. Csak ha az ember ki tud
tárulkozni az Eucharisztia természetfeletti dimenziói előtt,
akkor érintheti meg a szívét-lelkét. Aki az Oltáriszentségben
csak kenyeret és bort lát, az nem juthat el az Eucharisztia
misztériumáig. Ehhez szükségünk van értelmünk
megvilágosodására és szívünk lángolására. (l. Lk 24, 32) A
kenyér és a bor jelek, de a jelek csak akkor „beszélnek”, ha
az értelem megvilágosult és a szív lángol. Az Eucharisztia a
megvilágosító és gazdag tartalmú üzenetet hordozó jelek e
dinamizmusában bontakozik ki teljesen. A misztérium a jelek által
nyitja meg a hívők szemét. (l. Mane nobiscum Domine 14.)

Hívom a családokat 2019. március

A közelmúltban a katolikus családvédő szervezetek egyik nemzetközi találkozóján egy delegátus kifejtette, hogy mai szekularizálódott társadalmunkban szerinte teljesen hiábavaló fáradozás a keresztény értékeket propagálni. Úgy gondolja, hogy az emberek manapság oda se figyelnek, ha valaki vallásról, kereszténységről beszél, az „érték” számukra döntően anyagi természetű dolog, a „szent”, az „öröm”, a „szeretet” pedig bizonyos anyagi javak hatására kialakuló, múló érzelem. Hiába próbálnak tehát a katolikus házaspárok az evangéliumnak megfelelően élni és tanúságot tenni a házasság szentségéről, a mai ember legfeljebb egy elnéző mosollyal reagál. Valóban, a felületes szemlélő úgy láthatja, hogy mai társadalmunkban a boldoguláshoz mindennél fontosabbak az anyagiak, és a jó és biztos pozíció. Ha ezek megvannak, lehet szó akár házasságról is, de az a boldogság szempontjából – úgymond – „nem oszt és nem szoroz”.

A házasságnak maga Isten a szerzője. A házasságra szóló meghívást a férfi és a nő a saját természetében hordozza, ugyanakkor mindig ott lappang közöttük a meg nem értés, az uralomvágy, a hűtlenség, a féltékenység. Ezek nem a férfi és a nő természetéből, nem is kapcsolatuk természetéből, hanem a bűnből származnak. A házastársak csak a kegyelem segítségével valósíthatják meg az életnek azt az egységét, amire őket Isten „kezdetben” teremtette. „Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.” (Mt 19,26)

Útkísérő programok mutatkoztak be Máriabesnyőn – a Magyar Kurír beszámolója

Út a jegyességig – rendhagyó konferenciára hívták a család, párkapcsolat, női-férfi identitás ügyét szolgáló programok képviselőit február 22–24-én a máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban. Projektismertetők, kapcsolat- és hálózatépítés szerepelt a nagy érdeklődést kiváltó találkozón.

“Történelmi jelentőségű konferencia”- mondta Bíró László püspök atya, aki a kórházi betegágyában fekve is bejelentkezett telefonon péntek este a konferenciára, és bátorította a résztvevőket.

Randevú egy életen át – Interjú a házasság hete arcaival a Magyar Kuríron

Az idén február 10-én kezdődött és egy héten át tart a már Magyarországon is jelentős hagyománnyal rendelkező Házasság hete rendezvénysorozat. Az idei hét arcaival a Magyar Kurír munkatársai készítettek egy érdekes interjút, melyben – többek között – szó esik a gondos jegyesfelkészítés fontosságáról, melyről Bíró László püspök atya is több ízben szólt.

A harmincnyolc éve házas Gorove László és Kriszta, a Családok Jézusban közösség magyarországi vezetői képviselik idén a médiában a házasság hete rendezvénysorozatot.

Hívom a családokat 2019. február

Törekedjetek nagy életcélokra, legyetek szentek! Az életszentségre törekvés a keresztény ember mindennapi életútja, nem néhány kiválasztott kiváltsága, mindenki előtt nyitva áll. A keresztény élet egy hegyre vezető ösvény, amelyen nem mindig könnyű haladni, de ha Jézus társaságában tesszük meg az utat, ha táplálkozunk az Oltáriszentséggel, amelyben Jézus Testét és Vérét vesszük magunkhoz, célba érkezünk – mondta XVI. Benedek pápa 2012 júniusában a fiataloknak.

Hívom a családokat 2019. január

A Szentírás gyakran hasonlítja Isten és
az ember kapcsolatát a férfi és nő közötti kapcsolathoz, azaz a házassági,
családi kapcsolathoz. Szent Pál magasztos szavakkal méltatja ezeket az efezusi
levélben: „Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette
az egyházat! Önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjében az ige által megtisztítva
megszentelje, és dicsővé tegye magának az egyházat, hogy sem folt, sem ránc,
sem más efféle ne legyen rajta, hanem legyen szent és szeplőtlen. Ugyanígy a
férfiak is úgy szeressék feleségüket, mint önnön testüket. Aki szereti a feleségét,
önmagát szereti. Hiszen soha, senki sem gyűlöli a testét, hanem táplálja és
ápolja, akárcsak Krisztus az egyházat, mert tagjai vagyunk az ő testének.
»Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten
egy test lesznek«. (Ter 2,24) Nagy titok ez; én pedig Krisztusról és az
egyházról mondom!” (Ef 25-32).

10 éve történt – Bíró László tábori püspök beiktatása

2009. január 9-én a Szent István-bazilikában ünnepi szentmise keretében kerül sor a beiktatásra. Az új tábori püspök ezekkel a szavakkal fogalmazta meg új tisztségének lényegét:

Kedves Ünneplő Testvéreim! Együtt ünneplünk a mai napon, a karácsonyi időnek záró idejében, abban az időben, amikor arra gondolunk és arra emlékezünk, hogy Isten – Fia, Jézus Krisztus által – egészen közel jött az emberhez. Krisztuskövető emberként ebben az új szolgálatomban az a feladatom, hogy én is közel kerüljek a rám bízott emberekhez, a Magyar Honvédség katonáihoz és a tábori lelkészekhez. A honvédelmi vezetésnek most is szeretném megköszönni a bizalmat, és kérem ezt a jövőben is. Katolikus tábori püspökként szeretnék emberként jelen lenni a katonák között, emberként és emberi munkával a Magyar Honvédség hazánkért végzett szolgálatában. 

Bíró László püspök atya újévi köszöntője a harkányi kórházból

Szeretett Olvasóim!

Éppen a mai nappal kezdem nyolcadik hetemet a kórházban. A lábamat műtötték.

Ez a sajátos helyzet tisztulással ajándékozta meg az embert. Amikor lidércként lebegett előttem, hogy esetleg levágják lábamat, egy biztos reményem volt: az emberrel semmi más nem történik, csak Isten akarata. Isten akarata pedig nem ellenség. Ugyanezen tájt olvastam Lisieux-i Szent Teréz gondolatát, miszerint Isten atyánk és anyánk. Ő abban látja örömét, hogy térdére ülünk, és odahajolunk szívéhez.

Hívom a családokat 2018. december

A család az a legkisebb
közösség, amelyből a nagyobb közösségek épülnek. Családokból épül fel a
társadalom, az Egyház és az államszervezet is. Az elmúlt negyedszázadban
világszerte, így Magyarországon is, mélyreható szociális, erkölcsi és jogi
változások történtek, ezeknek igen jelentős hatása van az emberi személyekre és
közösségeikre, a családokra. Minthogy az emberek többsége családban
szocializálódik, a családot érintő változások nagyban befolyásolják a felnövekvő
generáció viszonyát a társadalomhoz, az erkölcshöz és a joghoz, így a fiatal
családok egyre jobban különböznek szüleik, nagyszüleik családjaitól.

Az Egyház útja a család – Családkongresszust tartottak Balatonakarattyán

November 22. és 24. között Balatonakarattyán, a Magyar Honvédség rekreációs, kiképzési és konferenciaközpontjában tartották meg a 25. országos családkongresszust. Állam és Egyház a családért címmel gazdasági, jogi és teológiai megközelítésben foglalkoztak a családok helyzetével.

Hívom a családokat 2018. november

Sok fiatal úgy gondolja, hogy ha szeretik egymást, akkor házasságkötésük után mindig automatikusan egyet fognak érteni. Ha egy ügyben egyiküknek vagy másikuknak döntenie kell, akkor nincs szükség megbeszélésre, hiszen nyilván házastársuk is ugyanúgy döntene, mint ők. Ez többé-kevésbé beválik, amíg életük felett nem gyülekeznek felhők. Az életnek azonban nem csak napos oldala van, mindig jöhetnek nehéz, viharos időszakok, amikor a házaspárnak új, eddig ismeretlen nehézségekkel kell megküzdenie. Együtt kell elhárítaniuk a közös életüket beárnyékoló veszélyt, együtt, egyetértésben kell cselekedniük. Ilyenkor elengedhetetlen kettejük megbeszélése, még annak árán is, ha a megegyezéshez nehéz, feszültségekkel terhes út vezet. Nagy azonban annak a veszélye, hogy a feszültségek megingatják a szeretetet, holott azt hitték, a kölcsönös szeretetükkel mindent meg tudnak oldani.

Hívom a családokat 2018. október

Szívből gratulálok nektek, kedves örömszülők – mondta a lakodalomban az egyik rokon –, egy gyönyörű párt vezettetek be a házasság biztos révébe. Amíg külön-külön kint hajóztak az élet tengerén, sok veszély leselkedett rájuk, de most, hogy ketten egy hajóban vannak, és hajójuk befutott a házasság kikötőjébe, osztályrészükké vált a boldogság.
Elgondolkodtató, szép és jóindulatú szavak. De vajon valóban biztosítja-e egy ifjú pár boldogságát az, hogy házasságot kötöttek? Ismerik-e eléggé egymást, láthatják-e, hogy hogyan fog viselkedni párjuk egy váratlan helyzetben? Az élet tele van meglepetésekkel, a házasságban ezek egyszerre két emberre hatnak, és mindketten másként reagálnak, ez pedig újabb meglepetéseket okozhat. A szeretet mindent legyőz – szoktuk mondani –, de vajon elég erős-e a házasság kezdetén olyan nagy lánggal lobogó szeretet ahhoz, hogy egy életen át kitartson? A szeretet valóban elengedhetetlen kelléke a házasságnak, mert a keresztény házasság a szeretetre épül. A házasság azonban dinamikus természetű, ha nem gondozzuk, építjük állandóan, akkor egy idő után kiüresedik.

Betöltés