2009. január 9-én a Szent István-bazilikában ünnepi szentmise keretében kerül sor a beiktatásra. Az új tábori püspök ezekkel a szavakkal fogalmazta meg új tisztségének lényegét:

Kedves Ünneplő Testvéreim! Együtt ünneplünk a mai napon, a karácsonyi időnek záró idejében, abban az időben, amikor arra gondolunk és arra emlékezünk, hogy Isten – Fia, Jézus Krisztus által – egészen közel jött az emberhez. Krisztuskövető emberként ebben az új szolgálatomban az a feladatom, hogy én is közel kerüljek a rám bízott emberekhez, a Magyar Honvédség katonáihoz és a tábori lelkészekhez. A honvédelmi vezetésnek most is szeretném megköszönni a bizalmat, és kérem ezt a jövőben is. Katolikus tábori püspökként szeretnék emberként jelen lenni a katonák között, emberként és emberi munkával a Magyar Honvédség hazánkért végzett szolgálatában. 

A karácsonyi idő azt is mutatja számunkra, hogy Jézus közel jött az emberhez, oly annyira, hogy családban született meg. A családi élet értékét és fontosságát szeretném ezen az új szolgálati helyemen is hirdetni, megőrzését és megóvását segíteni és támogatni, folytatva ezzel a Katolikus Tábori Püspökség eddigi ilyen irányú tevékenységét. 

A teljes beszéd és az eseményről szóló beszámoló a Magyar Kurír oldalán olvasható.