Ferenc pápa ismételten használja a világítótorony képét. Társadalmunk tele van olyan polgárokkal, akik orientációs pontot keresnek. A világítótorony képe ugyanaz, mint Jézusnál a hegyre épült város, a tartóra helyezett mécses. Házasnak, szerzetesnek és papnak egyformán hivatása a világítótorony-lét.

„Imádkozzunk, hogy a családok imádságban és szeretetteljes életük
révén mind jobban az igaz emberré növekedés iskolájává váljanak!”
Ferenc pápa

Imádkozni. Ferenc pápa tovább folytatja Szent II. János Pál pápa gondolatát. Ő arról tanít, hogy az együtt imádkozó család együtt marad. Ferenc pápa hozzáteszi: az egymásért imádkozó házasság erőssé válik. Nemrégiben járt nálam egy nagycsaládos házaspár. A férj keserűen mondta: Isten már régóta nincs az első helyen életünkben, valahol életünk perifériájára szorult. Egy nagycsaládos házaspárnak nyilván nehéz direkt időt találni imádságra, elcsendesedésre. Nem gondolnám, hogy ez a házaspár eltávolodott volna Istentől. Fontosnak tartom, hogy a házasságok tudatosítsák: az istenszeretet és a házastárs szeretete korrelációban állnak egymással. Hogy igazán ragaszkodom-e Istenhez, abból mérhetem le, mennyire ragaszkodom házastársamhoz és családomhoz. Sokszor mintha beszűkülne istenkapcsolatunk az imádság néhány pillanatára, és elfeledkezünk Szent Pál szaváról: „Adjátok testeteket élő, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen értelmetek hódolata.”

Szeretetteljes nyitottság. Ferenc pápa beszédeiben ismételten kéri tőlünk: „Legyetek nyitott templomokká, s ne bezárt múzeumokká!” A házasság őrizze meg az egymás felé való nyitottságot. Ez a fiatal házasoknak elsődlegesen a házastársi dialógus ápolását jelenti, az idősebbeknél pedig egymás kölcsönös elfogadását. A nyitottság másik formája: a nemzedékek egymás felé való nyitottsága. Fontos, hogy ne hanyagoljuk el a nagyszülőkkel való kapcsolatot, a szülő találjon időt gyermekei számára, a gyermek pedig gazdagodhassék felmenői hagyományaiból, tapasztalataiból.

A növekedés. Az egészséges család az egyedüli garanciája, hogy egészségesen növekedhessék az elkövetkezendő nemzedék, maga a házaspár, de még a nagyszülők is. Ugyanakkor az egészséges család a feltétele az egyház és társadalmunk növekedésének is.

BÍRÓ LÁSZLÓ püspök

 

Megjelent: Mária Rádió Magazin, 2019. augusztus. Köszönjük a Mária Rádió Magazinnak hozzájárulásukat az cikk újraközléséhez