Püspök atya budapesti „csütörtöki házascsoportjának” szokásos nagyböjti lelki hétvégéjére 2016-ban február 12. és 14. között került sor Leányfalun. Az együttlét egyik résztvevője rövid összefoglalót készített az elhangzottakról, egy másik jelenlévő képeket a hallgatóságról.

Idén is több téma feldolgozására vállalkozott velünk Püspök atya. A munka és ünnep témakörét érintve Ferenc pápa vonatkozó családkatekézisét vettük át, amelynek során többek között a következő fontos gondolatok hangzottak el.

  • Az ünneplés nem luxus, hanem az ünneplés szüksége a teremtés rendjéből adódik! Isten a hetedik napon megpihent: a hat nap munkája a világgal való összetartozásunkat fejezi ki (immanencia), a hetedik napot viszont az Istenhez való átlépésünk kell, hogy áthassa (transzcendencia).
  • Az ünnep nem más, mint szeretettel és hálával végignézni az elvégzett munka eredményén, ami lehet akár egy rendbetett lakás, az alvó gyermekünk… Az ünnep arra emlékeztet, hogy Isten nem rabja, hanem ura a munkának.
  • A munka nem valami szükséges rossz, hanem Isten teremtő művébe való bekapcsolódás. A munka istenképiségünk megnyilvánulása. Az ima hiánya árt a gyakorlati tevékenységnek, a munka hiánya pedig árt a léleknek.
  • A munka akkor válik kínná, amikor elszakadunk az Istentől. A munka van a családért, és nem fordítva. A mai gazdasági rendszer nem támogatja ezt a felfogást.

A második nagy téma az irgalom volt, az irgalmasság szent évéhez kapcsolódva.

  • Az irgalom nem a gyengeség, hanem Isten mindenhatóságának a jele.
  • Isten irgalmát nem elég szemlélnünk, hanem cselekednünk kell nekünk is. A házasság lehet egy hullámvasút, de az irgalomba bármit bele lehet helyezni.
  • Az irgalom legjobb kifejezése a bűnbocsánat. Vagyis az irgalom nem szőnyeg alá söprés! Azonban a megbocsátáshoz, kiengesztelődéshez két ember kell!
  • Az irgalom és az igazságosság első látásra ellentétben állnak egymással. Valójában azonban ugyanannak a valóságnak két dimenziója: mindkettő a szeretet beteljesülésével éri el a csúcspontját. Az igazságosság rendje szerint mindenkinek meg kell adni azt, ami jár. Van olyan helyzet, amikor már csak az irgalom jár valakinek.

(Szöveg: H. Sz., képek: V. N. K.)