Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntelek honlapomon, amelyet 2014 nyarán, Sarlós Boldogasszony ünnepén indítunk útnak. Jelzésértéket szánunk e nap kiválasztásának, hiszen az ünnep latin neve: Visitatio, azaz látogatás, Szűz Mária látogatása, találkozása Erzsébettel.

Ezen az ünnepen a Szűzanya sietve indul a hegyeken át idős rokonához, Erzsébethez. Az angyali üdvözlet megtörtént. Valami megfoghatatlan, mély Istenélmény él a Szűzanya szívében. Jó lenne elcsendesednie, de nem teheti. Sietve indul. Ferenc pápa az egyik egyházatyát idézve mondja:

„A Szentlélek nem tűri a lassúságot.”

Arról is szól Ferenc pápa, hogy az ideiglenesség társadalmában a találkozás, a kapcsolat az, amely az állandóság kultúrája felé lendíthet bennünket. Mária sietve indul, hogy segítsen, hogy találkozzon. Amikor Mária és Erzsébet átölelik egymást, a szívük alatt rejtőző két élet is találkoznak egymással. „Amint hallottam köszöntésed szavát, felujjongott szívem alatt a gyermek!” – vallja meg Erzsébet. Ez az apró mondat jelzi, hogy a találkozás misztérium, valahol a mélyben is zajlik. A technika különböző módozatokat kínál fel a találkozásra. Ez a honlap az ideiglenesség kultúrája közepette szolgálja az állandóságot, a kapcsolatot, a találkozást. A találkozás öröm, a találkozás gazdagság, a találkozás béke.

Sarlós Boldogasszony titkában ott rejlik a hit dicsérete is: „Boldog vagy, mert hittél…” A hit maga is találkozás. Benedek pápa fogalmazása szerint: A hit nem etikai döntés, nem erkölcsi rendszer követése csupán, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel. Ez a most induló honlap szeretné szolgálni a hitben való mélyülést is, a találkozást egy eseménnyel, egy személlyel, amely nem más, mint Isten és az Ő felénk irányuló, megelőző szeretete.

Köszönöm mindazoknak, akik segítik a találkozásnak ezt a módját.
Kívánom, hogy ez a honlap is segítse a találkozást, a gazdagodást.

Bíró László
püspök