„Jézus emberré lett, hogy mi is nagylelkűek legyünk egymáshoz, hogy legyen bátorságunk hordozni egymás terhét. Hogy merjünk szolidárisak lenni a gyengékkel, a szenvedőkkel, a velünk egy utcában, vagy egy lépcsőházban lakókkal, munkatársainkkal. Hogy merjük észrevenni a körülöttünk élő szegényt, aki talán rejtegeti szegénységét. Vajon Krisztus karácsonyi tette szerint élünk-e?” Egyebek között ezeket a gondolatokat fogalmazta meg püspök atya első budapesti éjféli szentmiséjén, amelyet a Kossuth Rádió közvetített 1995 karácsonyán. A homília teljes terjedelemben meghallgatható.

.