Három generáció házaspárjainak tartott tavaszi lelkigyakorlatot Bíró László Leányfalun: pécsi és két budapesti házascsoportjából vettek részt férjek és feleségek a 2015. március 13-15. közötti programon. Az elmélkedések egy részét a pápának a szerzetesekhez írt apostoli levelére fűzte fel püspök atya. A párhuzam elsőre talán meglepő, hiszen ez egy házaspároknak szóló lelkigyakorlat volt, de a katekézisek során a résztvevőkben megerősödött az ismert tanítás, hogy a házasság – ugyanúgy, mint a szerzetesség, az Istennek szentelt élet – egy konszekrált állapot.

Három gondolatot emelt ki püspök atya:
1. hálásnak kell lenni a múltért, azaz éltető szikrákat kell keresni az ősök múltjában – felfedezni, mi hordozta az ő életüket;
2. Szenvedélyek között éljük a jelent;
3. Átölelni a jövőt reménységgel, a történelem Urába vetett hittel (ne legyünk a házastársunk számára /sem/ „vészpróféták”).
Később egy beszélgetést elevenített fel püspök atya, ahol a Schönstatt Mozgalomhoz tartozók kérdéseire válaszolt a pápa:
1. Hogyan viszonyuljunk a családot érő támadásokhoz?
Még sosem támadták úgy a családot, mint ma. Világosan és nyíltan kell fogalmazni, kimondani, hogy mi nem házasság. Kísérni kell a másik embert, időt „pazarolni” rá. Jegyesoktatásként nem elég 1-2 találkozó.
2. Hogyan lehet megtartani az örömet és a reményt?
Imádkozni és ráhagyatkozni Istenre. Ellentmondásokat, kudarcokat, fájdalmakat eltűrni. Ha fejbe kólintanak, ne keseredj el – ez lehet az igaz prófétaság jele (a hamis prófétákat sosem utasították vissza).
3. Az evangelizáció prioritásai: a) Légy szentté!!! A szentek újítják meg az egyházat, nem a nyüzsgők! b) A kapcsolat kultúrájának őrzése
A fórumbeszélgetésen a legfőbb téma az volt, hogy hogyan kell hozzáállnunk az elvált és újraházasodott emberekhez. A szinódus beszél az „irgalom evangéliumáról” – nem másodrendű az elvált-újraházasodott. Egyszerre kell két dolgot megvalósítani: az elvekből nem engedni ÉS nem ítélkezni. Ki kell mondani az igazságot, ugyanakkor meg kell hívni az embereket.
Az elmélkedések mellett a résztvevők elimádkozták a családok keresztútját és szentségimádást is tartottak.
(Jegyzetek: A. B., képek: V. N. K.)