Ismét ránk köszönt az új esztendő. Az új esztendő főszereplője az idő. Ilyenkor, évváltáskor érzékeljük az idő valóságát. Sokféleképpen próbálták megfogalmazni, mi is az idő. Csak néhány gondolatot szeretnék ideidézni.

Az idő misztérium. Van egy horizontális vonulata és egy vertikális dimenziója. A horizontális dimenziót írják le történelemkönyveink. Nevezhetném „felszíni időnek”. Az ember sokszor csak a felszínen járkál. Fontos, hogy eljussunk a „mögöttes időhöz”.

Az idő nem ellensége az örökkévalóságnak. Örökkévalóságunk létünk pillanataiból épül fel, ezért az idő minden pillanata kultikus, istentiszteleti alkalom.

Az idő a „találkozás helye”. Találkozás Istennel és találkozás egymással. Az ünnep mintegy fölnagyítja az időnek ezt az ajándékát. Az ünnep, ami az embernek adatott, ajándék, segít bennünket, hogy családi összetartozásunk erősödjék, és Isten mind jobban belegyökerezzék életünkbe, és mi Őbelé.

Kívánom, hogy az új esztendőben ne csak múljon az idő, hanem teljék meg tartalommal, egyszerre irányuljon időnk Istenre és embertársaink felé!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott új esztendőt.

Bíró László
nyugalmazott tábori püspök

A köszöntő pdf-formátumban ide kattintva letölthető.