Püspök atya prédikációja a közeli Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódott. Egyebek között Mária hálaénekéről, a Magnificatról is elmélkedett a jelenlévőkkel: „Nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas” – mondja Mária. Isten személy szerint szereti az embert, mindenki kimondhatja ezt a saját nevében – hangsúlyozta Bíró püspök. Nagyot művelt, amikor életre hívott, nevünkön szólított minket. Nagyot művelt, amikor hivatást, küldetést adott: szerzetesi, papi hivatást, vagy házasságra hívott, szülői, nagyszülői hivatást adott, vagy az özvegységet. Ha valaki el tud csendesedni, végig tudja gondolni, mi mindent köszönhet Istennek, akkor megváltozik az istenkapcsolata.

Bíró László püspök a szentmise elején arra buzdította a zarándokokat, kérjék a remény ajándékát, hogy ne fáradjanak el az úton, tudjanak örök vándorok lenni.

Mária és Erzsébet találkozásának evangéliumi részletéről elmélkedve Bíró püspök – Ferenc pápának a Schönstatt Családdal való októberi találkozása során elhangzott szavait idézve – arról beszélt, mit jelent nekünk a Szűzanya: az az embertársunk, aki néhány darab rongyból és egy istállóból szeretetével és gondoskodásával otthont tudott varázsolni. Mária az édesanyánk, mert megajándékozott minket szent Fiával, és erősít bennünket a hitben. Megmutatja, hogyan nyílhatunk meg Isten felé, hogy saját környezetünkben mi is a világra hozhassuk Jézust. Ez a keresztény hivatás: hozzuk világra Jézust, jelenítsük meg Isten országát ott, ahol élünk. Olyan édesanyánk van, akinek otthonteremtő ereje van. Ne úgy éljünk, mint az árvák, ne tegyük az egyházat árvaházzá! – figyelmeztetett Ferenc pápa szavaival.

Sarlós Boldogasszony napján Mária és Erzsébet örömteli találkozására emlékezünk, és rájuk figyelve idehozzuk a várandós édesanyákat, a megfogant életeket és azokat, amelyeknek a megfoganására vágyunk – mondta a híveknek Bíró László.

Miről is szól ez a mai ünnep? – tette fel a kérdést. Elénk állítja Istent, aki nagyot művelt az emberrel. Istennek fontos az ember: alázattal utánunk jön, vagy elénk siet. Próbáljuk meg viszontszeretni Istent, aki előbb szeretett bennünket, aki ígéretet tett és teljesítette! Mária a Magnificat hálaénekét zengi, mert az ígéret beteljesedett, a magzat ott mozog a szíve alatt. Isten hűséges: nem biztos, hogy akkor teljesíti ígéretét, amikor szeretnénk, és úgy, ahogyan szeretnénk, de bízhatunk hűségében.

A legszebb, amit mondhatunk: „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” – vagyis átengedjük neki az autonómiánkat, hogy az ő akarata teljesüljön. Vágyainkat Isten kezébe tesszük, hogy belső békét és energiát nyerjünk a cselekvéshez, hogy meg tudjuk tenni, amit megtehetünk.

„Nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas” – mondja Mária. Isten személy szerint szereti az embert, mindenki kimondhatja ezt a saját nevében – hangsúlyozta Bíró püspök. Nagyot művelt, amikor életre hívott, nevünkön szólított minket. Nagyot művelt, amikor hivatást, küldetést adott: szerzetesi, papi hivatást, vagy házasságra hívott, szülői, nagyszülői hivatást adott, vagy az özvegységet. Ha valaki el tud csendesedni, végig tudja gondolni, mi mindent köszönhet Istennek, akkor megváltozik az istenkapcsolata.

Bíró László püspök felhívta a figyelmet Mária hálaadó énekében az idő dimenziójára. A Szűzanya hálát ad azért, ami történt, ujjong a jelen miatt és beszél arról, hogy nemzedékről nemzedékre száll Isten irgalma. Imájában jelen van a lét három alapvető dimenziója: a múlt, a jelen és a jövő.

Ferenc pápa apostoli buzdítása elején éppen erre kéri az embert: hálával tekintsünk a múltra, szenvedéllyel éljük a jelent, és reménykedve várjuk a jövőt. Minden családnak van múltja, amelyben megtaláljuk azokat az eszményeket, amelyek az öregeket éltették. Ismered-e saját múltadat, családod múltját, felmenőid értékeit, amelyekben a Szentlélek sugallatát látod, vagy épp értéktelenségét, amelyet Isten irgalmába ajánlasz? – tette fel a kérdést a jelenlévőknek, majd hangsúlyozta: múlt nélkül nincs jövő.

Szenvedéllyel éljük a jelent – buzdít tovább Ferenc pápa. Legyen a Szentírás útravaló, ennek a fényében nézzük meg, mennyiben éljük meg keresztényi hivatásunkat.

Tekintsünk reménykedve a jövőre, ahogyan a Szűzanya tette: épp csak megkapta az életet, és ujjong amiatt, ami nemzedékről nemzedékre fel fog épülni. Nem a saját erőnkben bízunk, hanem Istenben, aki ott áll a történelem mögött, nagyot művelt a múltban, a jelenben, és a jövőben is nagyot művel majd.

Sarlós Boldogasszony ünnepe a találkozás ünnepe – hangsúlyozta a püspök. Két várandós édesanya találkozik, és a találkozás mélyén megjelenik az Isten. Jézus a nagy időpazarló – idézte a szentmise szónoka Ferenc pápát. Harminc évet elpazarolt Názáret csendjében. Bíró László arra buzdított mindenkit, hogy legyen ő is időpazarló. Az igazi családban – ahol ismerjük az időpazarlást, ahol helyet adunk a kapcsolatnak, a találkozásnak – egészséges életek növekszenek fel.

Sarlós Boldogasszony ünnepén a Krisztust hordozó Máriát is ünnepeljük. A Szűzanya Krisztust hordozza: ez a mi hivatásunk is. Hogyan? – tette fel a kérdést Bíró püspök. Benedek pápa gondolataival válaszolt: az a kérdés, ki áll a középpontban, mi magunk, vagy Krisztus. A hívő ember életében a középpont Krisztus, hozzá kell igazodnunk, és egyértelműnek kell lennünk minden döntésünkben, szavunkban, cselekvésünkben. Ferenc pápa is azt kéri: legyünk koherens emberek, hogy minden egy irányba mutasson bennünk.

Hordozni Krisztust azt jelenti, elindulni vele rokonaink, barátaink felé, akik már elfelejtették a keresztény értékeket. Amikor Mária találkozott Erzsébettel, köszönt neki, és erre felujjongott Erzsébet szíve alatt a gyermek. Ez a mi gazdagságunk, lehetőségünk is! – buzdította a családokat, házaspárokat, jegyeseket a püspök. Homíliája végén hangsúlyozta: Mária és Erzsébet találkozását ünnepeljük, és ez az ünnep hordozza mindnyájunk találkozását Istennel, egymással, az élet titkával.

Bíró püspök a szentmise végén köszönetet mondott a ferences közösségnek, amiért otthont teremtenek a híveknek a Szűzanya körül, imádságukkal is építik a kegyhelyet, és imádkoznak az ide látogatókért.

A szentmise áldását követően Bíró László püspök és a vele koncelebráló papok megáldották az együtt járó párokat, a fiatal házasokat, a gyermekre várókat és a jegyeseket.

Eredeti cikk és további fotók: http://magyarkurir.hu/hirek/biro-laszlo-puspok-mutatott-be-szentmiset-szentkuton-csaladoknak-es-jegyesparoknak

Fotó: Lambert Attila

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír