Bíró László papi és püspöki jubileumát méltatták a Kecskeméten. Megtöltötték a Nagytemplomot a szombati kettős évfordulóra érkezők. Bencés diáktársak, a szülőváros, Szekszárd küldöttsége, számos lelki mozgalom képviselői köszöntötték Bíró Lászlót. A katonai ordináriust húsz éve szentelték püspökké Kecskeméten, papi szolgálatát negyven éve kezdte el.

A hálaadó szentmisén Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mondott szentbeszédet. „Ismeretlenségbe nyúlik vissza a mi ismeretségünk” – fogalmazott a főpásztor, majd emlékezett a budapesti központi szemináriumban eltöltött közös nevelői évekre. A szemináriumban Bíró László rektor volt, Bábel Balázs spirituálisként vezette a kispapokat hivatásuk útján. Bábel érsek hangsúlyozta, hogy Bíró László családreferens püspökként és tábori püspökként is a szebb és nemesebb dolgok felé vezeti a rá bízottakat.

A szertartás végén a sokféle közösség képviselői átadták ajándékaikat az ünnepeltnek. A Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportjától egy ernyőt kapott a püspök, hogy megóvja minden vihartól, a részt venni nem tudók egy táskányi jókívánságot küldtek. A kecskeméti főplébánia és a Szentcsalád plébánia egy honlapot, a velederted.net-et hozta létre, amelyen Bíró László beszédei, írásai találhatók meg.

Más meglepetés is érte Bíró László püspököt, aki úgy tudta, csak a Kecskemét környékiek lesznek jelen a szertartáson; eközben lelkes szervezőcsapatnak köszönhetően negyvenéves papi és húszéves püspöki szolgálatának legfőbb állomáshelyeiről sereglettek össze a liturgián résztvevők. A szertartás elején ezeket a közösségeket két moderátor be is mutatta. A kecskeméti hívek mellett képviseltették magukat többek között a pécsiek is, akiknek Bíró László megköszönte, hogy papot neveltek belőle. Sok fiatal jött a budapesti Csütörtöki Csoportból és társközösségeiből, amelynek Bíró László ma is a lelki vezetője. Jelen voltak a Magyar Katolikus Családegyesület tagjai, valamint családreferens házaspárok és papok, a Házas Hétvége és családos lelkiségi mozgalmak képviselői, emellett képviseltette magát a Katonai Ordinariátus is.

Bíró László a szentmise végén köszönetet mondott minden jelenlévőnek, de különösen is Kolbert Mátyás atyának, aki mellett ministránsként felébredt a hivatása.

Popovics Zsuzsanna